Изработване на проекти по част Геодезия или така наречената вертикалната планировка е част от проекта за строителство, изготвя се от инженер-геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. Нужно е преди това да има геодезическо заснемане на имота.

С нея се определят всички височини и наклони на площадки, пътища и пътеки, подпорни стени, външни стълбища, игрища, паркинги и други. Използва се да се определят коти на всички характерни точки на терена и се показва начина на преодоляване на денивелацията му.