Издава се на основание документ за собственост и действащия в момента план на населеното място удостоверение за идентичност на имота.

Услугата е предназначена за всеки, който се нуждае от документ, удостоверяващ:

  • че един и същи имот е имал различни идентификатори в кадастралната карта (настоящ и исторически);
  • идентичност между документа за собственост и действащ в момента кадастрален, регулационен или подробен устройствен план.