Тахиметричната снимка е начин за заснемане на земния релеф и създаване на топографски планове и карти. Названието тахиметрия идва от гръцки език и означава „бързо мерене“.

Полярната (тахиметрична) снимка е топографска снимка, при която се заснимат ситуация и характеристиките на релефа. За тяхното изобразяване или за създаване на цифров топографски модел са необходими определено количество точки от ситуацията и релефа с техните пространствени координати X, Y и Н, както и описание на линиите (ситуационни форми и хоризонтали), към които принадлежат. За тяхното определяне се измерват полярните координати чрез тахиметри, които освен хоризонтални и зенитни (вертикални) ъгли, измерват и разстояния. Точките от работната геодезична основа и от опорната мрежа, както и тези, чиито координати са определят допълнително в процеса на извършване на снимката, образуват снимачната основа. Всяка точка от нея със своите равнинни координати X и Y и надморска височина H е начало на една локална ляво ориентирана полярна координатна система с нулево направление – посоката към нулата на хоризонталния кръг.