Трасирането се използва за материализиране на данните от чертежите и плановете на място. Трасираните точки се обозначават с метални пирони, дървени колчета или спрей.

Най-често се трасират оси на сгради и съоръжения или имотни граници.